Jätin valtuustoaloitteen, johon ikävä kyllä yhtyi vain muutama vihreä kollega. Aihe ei ehkä ole kaikkien mielestä tärkeä, tai Tikkurilan keskusta halutaan rakentaa täyteen uutta ja modernia? Teksti oli seuraava:

Tikkurilan kaavarunko tulee käsittelyyn kesän 2021 jälkeen. Dixin edessä sijaitseva Kassantalon kokonaisuus on keskusteluttanut vuosia, ja sen kohtalo ratkennee kaavarungon lähtiessä toteutumaan.

Vantaalla ei oikeasti ole juurikaan vanhempaa arkkitehtuuria. 1950-luvulla rakennettuun Kassantalon kokonaisuuteen kuuluu liikerakennus ja pieni kerrostalo, sekä niitä yhdistävä pergola. Kassantalon kunnostamista vastaan on noustu muun muassa siitä syystä, että se on huonokuntoinen.. Korjaaminen ei ole kuitenkaan vielä mahdotonta.

Kestävän kaupunkikehityksen tavoite ei ole tehdä kaupungista yksioikoisen massiivista ja saman ikäistä. Asemienkaan lähelle ei ole tarve rakentaa vain mahdollisimman korkeita rakennuksia. Kehitys ei tarkoita sitä, että aina on purettava vanha ja rakennettava isompi uusi. Se ei ole kestävä eikä inhimillinen toimintamalli. Tikkurilan keskustan saaminen eläväksi ja viihtyisäksi tarvitsee eri-ikäistä rakennuskantaa, ja Kassantalo tarvitsee kunnostuksen. Muissa maissa ja kaupungeissa menemme katsomaan vanhoja kaupunkeja ja ihastelemme kauniita, kunnostettuja talosenioreja nuorten rakennusten rinnalla.

Kun ympärille on jo noussut korkeaa ja tehokasta rakentamista ja todennäköisesti myös kauppakeskus Tikkuri rakennetaan uusiksi, niin haluamme selvittää mahdollisuuden säilyttää niiden keskellä matalampaa, hillittyä 50-luvun tyylikkyyttä. Kassan talon rakennukset, asunnot ja liiketilat voidaan kunnostaa ja avata myös toiseen suuntaan, ja luoda niiden taakse pieni ja elegantti kaupunkipuisto keitaaksi, katukahvilaksi, levähdyspaikaksi, esiintymispaikaksi. Tämä tukee myös kaupunkikulttuuria. Samalla saadaan säilytettyä viimeinen vihreä pala vanhaa Männistönpuistoa.

Kunnostettuna liiketilat ja asunnot ovat varmasti myös arvostettuja. Kassantalo on säilytettävä myös yhtenä arkkitehtonisena kokonaisuutena. Tämän kannan on kaupunginmuseo myös ottanut. Rakennukset yhdistävät kauniisti eri toiminnot sekä korkean ja matalan rakentamisen 1950-luvun tyyliin. Tarvitsemme ajallista syvyyttä ja monikerroksellisuutta sekä kunnioitusta historialle ja menneiden vuosikymmenten Tikkurilan rakentajille.