Kulttuurihyvinvointi? Siis mitä?

Tanssia, laulua, teatteria, musiikkia, ympäristötaidetta, sirkusta, taideterapiaa, piirtämistä, valokuvausta, kirjallisuutta….

Kaikki olemme varmasti samaa mieltä siitä, että ihmisiä ei pidä turruttaa liioilla lääkkeillä. Jos päätä särkee, on särkylääke tarpeellinen, mutta jopa päänsärkyäkin voidaan ennaltaehkäistä monella tavalla. Syöpä ei tietysti poistu kropasta runoja lukemalla ja luonnossa kävelemällä, mutta ihminen on monimutkainen olento ja usein voidaan tehdä paljonkin vaivoja ja ongelmia etukäteen ehkäisevää työtä.

Kulttuuri, taide ja muu luova toiminta lisäävät hyvinvointia. Kulttuurihyvinvointi on myös omien vahvuuksien löytämistä ja uuden oppimista kulttuurin, luovuuden ja taiteen keinoin. Kulttuurihyvinvointi on myös nähdyksi ja kuulluksi tulemista taiteen ja kulttuurin kautta sekä osa mielekästä arkea. Luonto kaikkine terveysvaikutuksineen on usein luonteva lisätä samaan pakettiin kulttuurin kanssa.

  • (Mutta luontoavusteinen hyvinvointityö, Green Care -toiminta onkin sitten ihan oman bloginsa aihe!)

Kulttuuri, taide – ja luonto – vaikuttavat tutkitusti hyvinvointiimme läpi koko elämän: mielenterveyteen, hyvään uneen, päihteiden käytön vähentämiseen ja muuhun elämänhallintaan jne, ja sitä kautta myös fyysiseen terveyteen. Aktiivinen kulttuuritoiminta ja taideharrastukset torjuvat myös yksinäisyyttä. Harrastuksissa syntyvät verkostot parantavat elämänhallintaa.

Ammattilaiset työhön!

Hyvinvointivaikutuksien käyttäminen sairauksien ja terveysongelmien ennaltaehkäisyssä, sekä sairauksien hoidossa ja niiden kanssa selviytymisessä, vaatii kuitenkin tietoisia päätöksiä ja konkreettista paneutumista. Uusille hyvinvointialueille tarvitaan työhön mukaan kulttuurihyvinvoinnin osaajia! Se päätös kannattaa tehdä pian.

Koulutettujen kulttuurihyvinvoinnin ammattilaisten palkkaaminen sosiaali- ja terveyspalveluihin tuo kokonaisvaltaista hyötyä sekä asiakkaille ja että henkilöstölle. Kulttuurihyvinvoinnin ammattilaisia kannattaa palkata osaksi moniammatillisia tiimejä mm. lastensuojeluun, asumispalveluihin, palvelukeskuksiin, perhetyöhön, vammaispalveluiden tueksi, mielenterveys- ja päihdepalveluihin, kotihoitoon, kuntoutukseen, ikäihmisten hoivapalveluihin ja päivätoimintaan. Parhaimmat tulokset saadaan yhteistyöllä, mukana myös kunnat ja järjestökenttä.

Kulttuurilähetteet

Vantaa-Keravan uudella hyvinvointialueella kannattaa myös ottaa käyttöön hyvinvointi- ja kulttuurilähetteet tai yhdenvertaista osallistumista lisäävä kulttuuripassi. Kulttuurilähetteellä esimerkiksi yksinäisyydestä, lievistä mielenterveysongelmista ja kroonisista kivuista kärsiviä henkilöitä voidaan ohjata ryhmämuotoiseen taide- ja kulttuuritoimintaan. Kulttuurilähetteen vaikuttavuudesta on saatu hyviä kokemuksia Ruotsissa, Tanskassa ja Iso-Britanniassa. Sen on todettu mm. vähentäneen lääkärikäyntejä. Ja taideterapian eri muodoilla pystytään tukemaan toipumista.

Kulttuurin ja taiteen hyvää tekevät vaikutukset ovat ollut yleisesti tunnettuja jo kauan, mutta työtä sen eteen on tehty lähinnä erilaisissa projekteissa ja hankkeissa. Hankkeilla on vain paha tapa loppua, eikä kulttuurihyvinvointi ole päässyt juurtumaan osaksi sosiaali- ja terveyspalveluita. Nyt olisi loistava paikka saada asia kuntoon!

(lisää tietoa mm: www.kulttuurihyvinvointipooli.fi ja www.cupore.fi/images/tiedostot/2019/karkihankeraportti_final.pdf )