Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat.

Joitain aikoja sitten törmäsin hyvin tätä aikaa ja tulevaisuutta kuvittavaan kuvaan.
Siinä oli sukeltaja ja kolme eri kokoista haikalaa. Sukeltajaa oli uhkaamassa ja suuhunsa nappaamassa pienin hai, Korona-hai. Tätä haita oli takana uhkaamassa paljon suurempi Talouskriisi -hai. Mutta kaikkien takana, paljon muita valtavampana, oli kaikki muut nielaisemassa suurin hai, Ilmastonmuutos-hai.

Emmi Pajunen muistutti omassa puheenvuorossaan, että emme voi tulevaisuudessa katsoa peiliin, jos talouslukujen lomassa unohdamme, että yhä edelleen elämme tulevien sukupolvien luonnonvaroilla.

Nyt on ollut tärkeintä, ja myös syksyn budjettineuvotteluissa ehdottoman oleellista, keskittyä ihmisten terveyden sekä yhteiskunnan toimivuuden turvaamiseen ja taloudellisten tappioiden minimointiin. Samaan aikaan on kuitenkin muistettava, että ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen ovat aikamme suurimmat, koko ihmiskuntaa koskettavat kriisit. Ne tulevat aiheuttamaan jatkossa lisää poikkeusoloja ja talousvaikeuksia, jos annamme niiden eskaloitua.

Jotta pystyisimme taistelemaan isointa haita vastaan, on meidän otettava kaikki keinot käyttöön myös kuntatasolla. Ilmasto- ja luonnonsuojelutoimia ei ole varaa peruuttaa yhtäkään. Kyse on samalla myös oman lähiluontomme ja lähiympäristömme suojelusta, mikä on ehkä monen helpompi nähdä jokapäiväisessä elämässä.

Päästäksemme hiilineutraalius- ja päästövähennystavoitteisiin, tarvitaan lisää järeitä toimia. Myös kaikki suunnitellut toimenpiteet on toteutettava, vähäpäästöisyyttä vaadittava kaikessa päätöksenteossa ja kilpailutuksissa, ja mm. resurssiviisauden tiekarttaa seurattava tarkasti. On uskallettava myös edelleen investoida kestävästi; se tukee myös taloudellista selviytymistä.
Näin suojelemme sekä itseämme, elvytämme taloutta, varaudumme mahdollisiin tuleviin kriiseihin, että torjumme tuhoisaa ilmastonmuutosta – pakenemme sitä isointa haita. Ja uusi, parempi kevät koittaa Vantaalle.

(kaikki ryhmäpuheenjohtajiston puheet löytyvät https://www.vavi.fi/2020/05/18/vihreiden-ryhmapuheet-2021-talousarviokehyksesta/)