Hallituksen tavoitteena on lisätä pyöräilyn ja jalankulun määrää 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tämä on tärkeä päämäärä, sillä liikenne aiheuttaa viidenneksen Suomen ilmastopäästöistä. Pyöräilyn ja kävelyn lisääminen edistää myös terveyttä, parantaa liikenteen turvallisuutta, lisää viihtyisyyttä sekä vähentää melua, liikenneruuhkia ja ilmansaasteita. Vantaa on sitoutunut olemaan hiilineutraali jo vuonna 2030. Siihen liittyen kaupunki on luvannut rakentaa uusia pyöräteitä ja parantaa niiden ylläpitoa sekä lisätä neuvontaa.

Pyöräily on nykyisin yhä useamman ulottuvilla, sillä varusteet ovat parantuneet ja esimerkiksi sähköpyöräily mahdollistaa pidempienkin matkojen taittamisen polkien. Pyöräily ei kuitenkaan lisäänny ilman laadukasta infrastruktuuria, joka on rakenteeltaan turvallinen, miellyttävä, sujuva sekä kokonaisuutena kilpailukykyinen verrattuna muihin liikkumismuotoihin. Tällä hetkellä Suomen pyöräreittien laatutaso ei vastaa niihin kohdistuvia vaatimuksia pyöräilyn lisäämisestä kuin paikoitellen.

On välttämätöntä, että valtio alkaa suunnitella Suomen pyöräilyinfrastruktuurin parantamista kokonaisuutena. Valtion ja kuntien hankkeet on toteutettava siten, että saadaan aikaan yhtenäinen ja laadukas valtakunnallinen pyöräbaanaverkosto, joka nivoo Suomen pyöräreitit yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä tarkoittaa nykyisten reittien laadun parantamista sekä niiden suunnitelmallista laajentamista.

Vantaa tekee tällä hetkellä kaupunkina hyvää työtä pyöräilyn edistämiseksi. Nähtävillä olevassa yleiskaavaehdotuksessa (18.6. asti, www.vantaa.fi/yleiskaava2020) on mukana myös pyöräilyn baanaverkosto. Baanat palvelevat erityisesti pitkämatkaista pyöräilyä, eivätkä ne välttämättä kulje aivan keskusta-alueilla. On erittäin tärkeää, että nyt suunnitellut uudet tai keskeneräiset reitit myös toteutetaan mahdollisimman toimivina ja niihin liittyvät hyvät yhteydet asemille ja keskustoihin toteutuvat. Kaupunkien sisäisten yhteyksien lisäksi pääkaupunkiseudulla tarvitaan kaupunkien välisiä sujuvia yhteyksiä. Tähän tarvitaan yhteistä seudullista suunnittelua.

Hallitus suunnittelee parhaillaan koronaelvytystoimia niin, että ne ovat linjassa Suomen hiilineutraalisuustavoitteen kanssa. Pyöräilyinvestoinnit ovat yksi keino lisätä työllisyyttä ja elvyttää taloutta kestävästi eri puolilla Suomea. Tämä on todettu myös ympäristöministerin Kestävä elvytys -työryhmän tuoreessa toimintaehdotuksessa.
Pääkaupunkiseudun kaupunkien kannattaa olla aktiivisesti esittämässä omia ehdotuksiaan pyöräilyä edistäviksi koronaelvytystoimiksi ja panostaa erityisesti pyörämatkailun kehittämiseen.

Tiina Elo, kansanedustaja, ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja (vihr.), Espoo
Minna Kuusela, kaupunginvaltuutettu, yleiskaavatoimikunnan jäsen (vihr.), Vantaa

Minna vaalilehdessä 12 vuotta sitten (2008)