Puheenvuoro kaupunginvaltuuston budjettikokouksessa 16.11.2020

Olen tässä talouskriisin pyörteessä kohtuullisen tyytyväinen joistain budjettineuvottelujen tuloksista. Näistä mainitsen tietysti kuntalisän säilymisen, vaikkakin ikävästi pienennettynä. Se oli meille todella ehdottoman tärkeä torjuntavoitto. Ikääntyneiden asumista ja elämää tukevat palvelut ovat taas äärimmäisen tärkeitä ikähaitarin toisessa päässä. Matalan kynnyksen tapaamispaikat Havurasti ja Myyrasti ovat näistä hienoina yhtenä esimerkkinä. Onneksi saimme niille rahoituksen järjestettyä.

Nyt kuitenkin puhun kokouksen aiemmissa kohdissa käydyn keskustelun inspiroimana muutaman tärkeän sanan luonnosta, mikä ei olekaan ollut tässä budjettikeskustelussa vielä esillä.

Eräs nyt ensi vuodelle tulossa oleva menosäästö on palveluostojen rajoittaminen kaupunkiympäristön toimialalla. Tässä paketissa ovat luontokartoitukset, joista ei olisi yhtään euroa enää nipistettävänä, päinvastoin.
Tässäkin valtuuston kokouksessa oli käsittelyssä useita kaavakohteita, joiden luontoarvoista keskustelimme. Ja tiivistyvässä sekä kasvavassa kaupungissa tämä keskustelu tulee jatkumaan!

Kaavoituksen, rakennushankkeiden ja muun maankäytön yhteydessä tulee yleensä tehdä luontovaikutusten arviointi. Maankäyttö- ja rakennuslaki, luonnonsuojelulaki sekä ympäristönsuojelulaki edellyttävät myös sitä myös. Kartoituksissa siis arvioidaan kohteen luontoarvot ja muun muassa eläinlajit ja kasvit.

Luontokartoitukset ovat usein myös isoja toimenpiteitä, joista on maksettava ihan järkevä hinta. Luontokartoitukset on lisäksi pystyttävä tekemään kattavasti ja oikeina vuodenaikoina, jotta niiden pohjalta on mahdollista tehdä luotettavia päätelmiä. Tämä lisää hintaa, mutta mikä on luonnon, luontoarvojen ja sen luonnon monimuotoisuuden hinta? Entä valitus- ja mahdollisten oikeusprosessien hinta?

Meillä tehdään usein taloussyystä kaava- ja rakentamispäätöksiä vanhentuneilla, jopa olemattomilla luontoselvityksillä, tai joissain tapauksessa selvitykset tehdään liian myöhään.

Uudessa, kohta valtuustossa hyväksyttävässä yleiskaavassa on myös tulossa valtavasti rakentamisvarauksia, joiden luontoarvoista ei ole varsinkaan mahdollisten luontotyyppiarvojen osalta olemassa mitään dokumentoitua 2000-luvun selvitystä. Tähänkin tullaan tarvitsemaan työtä.

Toivon siis, että kun vähiä resursseja ja rahoja tältä momentilta toimialalla jaetaan, ovat viranhaltijat osaavia ja huomioivat laadukkaiden luontokartoitusten oleellisuuden. Ja että me luottamushenkilöt osaamme niistä myös kantaa huolen.