Puheenvuoroni tiivistelmä kaupunginvaltuustossa 14.12.2020, aiheena Vantaan vuonna 2018 hyväksyttyjen maa- ja asuntopoliittisten linjausten ensimmäinen seurantaraportti:

Maa- ja asuntopoliittiset linjaukset ovat kaupunkimme toiminnan ja elinvoiman kannalta todella tärkeitä. Onkin todella tärkeää ja hyvä asia, että meille on nyt tuotu tutustuttavaksi raportti aiheesta ja sellainen luvataan jatkossakin. Yleensäkin on aina hyvä tietää, miten päättämämme linjaukset ja strategiat ovat vaikuttaneet ja onko tehty asioita edistäviä toimenpiteitä.

Mielestäni ja koko vihreän ryhmän mielestä oleellista on näissä linjauksissa määrätietoinen tulevaisuuteen katsominen. Maankäyttö- ja asuntopolitiikan keinoin meidän tulee etenkin vähentää segregaatiota, tukea resurssiviisauden tiekartan toteutumista, taata edullisia ja erikokoisia asuntoja, vahvistaa määrätietoisesti kaupungin tulopohjaa ja taata työpaikoille ja elinkeinoelämälle riittävät alueet.

Miten nämä tavoitteet ovat sitten toteutuneet? Kolme nostoa raportin kertomista kupruista:

Yksi: Asuntotuotantotavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Tosin ARA-tonttien ja uusien VAVin asuntojen toteuma on heikko, mutta kuulemma paranemassa ensi vuonna. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että kaupungissa on riittävästi eri kokoisia asuntoja eri tuloluokille. Ei vain niitä pieniä yksiöitä! Perheetkin täytyy saada jäämään Vantaalle, eikä karkaamaan kehyskuntiin. Myös hyvien pientalotonttien tarjontaa on ylläpidettävä.

Kaksi: Resurssiviisauden tavoitteissa on vielä tekemistä ja mm. puurakentamisen edistämistä tarvitaan tehokkaasti lisää. Tätä voidaan edistää monin tavoin, mm. tontinluovutuskilpailuissa. Resurssiviisautta ja energiatehokkuutta tulee jatkossa lisätä kaupungin kilpailuohjelmiin.

Kolme:  Tulevalla valtuustokaudella on kehitettävä enemmän myös maanvuokrausta fiksuna vaihtoehtona maanmyynnille. Vuokraamalla tontit kaupunki saa pysyvää vuokratuottoa, joka kasvaa jatkuvasti vuokrakannan kasvaessa ja ylittää pitkällä aikavälillä maanmyyntitulot.

Kiitokset vielä hyvästä raportista! Koko maa- ja asuntopoliittisten linjausten paketti luo uskoa siihen että Vantaa ei pysähdy koronakurimuksessakaan.