Asumisterveysongelmat ja -resurssit kuntoon! (valtuustoaloite 12.4.2021 Minna Kuusela ja Eve Rämö)

Sisäilmaongelmat koskevat kipeästi muitakin kuin kouluja ja päiväkoteja. Osa vantaalaisista joutuu kärsimään päivittäin oman asuntonsa tuottamasta terveyshaitasta.Terveyshaittaa asunnoissa voivat aiheuttaa esimerkiksi kosteus ja home, haju, savu ja pöly, melu, puutteellinen ilmanvaihto, kylmyys tai kuumuus ja sisäilman kemialliset epäpuhtaudet. Kuntalaisilta on kuulunut huolestuneita viestejä, joissa kerrotaan asumisterveyden lisääntyneistä ongelmista.

Kiinteistön omistaja on ensisijaisesti velvollinen selvittämään ongelman syyt ja korjaamaan epäkohdat. Jos kiinteistön omistaja ei pyynnöistä huolimatta ryhdy tarvittaviin selvitys- ja korjaustoimiin tai haitan olemassaolosta on erimielisyyttä, on asukkaan kaupungin ohjeistuksen mukaisesti otettava Vantaan ympäristökeskuksen terveysinsinööreihin, joiden velvollisuuksiin kuuluu asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten olojen valvonta.

Tällä hetkellä tilanne on kestämätön, kaupungin resurssit ovat liian pienet ja taloyhtiöiden laiminlyönnit eivät johda mihinkään johtuen puutteellisista resursseista. Ensimmäisestä asukkaan yhteydenotosta kestää nyt keskimäärin yli viisi kuukautta ennen kun asialle ehditään tehdä yhtään mitään, tarkastuskäyntiä tai edes ohjausta ja neuvontaa. Nyt asumisterveydessä työskentelevät kolme insinööriä ovat liian vähän hoitamaan nykyinen työmäärä. Asumisterveyden yksiköstä puuttuu kokonaan mahdollisuus reagoida akuutteihin uhkiin ja tilanteisiin.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki ryhtyy asian parantamiseksi pikaisiin toimiin jo ennen syksyn talousarviokierrosta, ja ehdottaa toimet, joilla tilanne saadaan parannettua ja asumisolot inhimillisiksi ja terveellisiksi.