Vantaan kaupunginvaltuusto käsitteli Vihreän kaupunginhallitusryhmän jäsenen ja Vantaan Vihreiden puheenjohtaja Minna Kuuselan edellisellä valtuustokaudella tekemää valtuustoaloitetta luopua glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden käytöstä.
 
Aloitteen vastauksessa glyfosaatista luopumiseen suhtauduttiin kyllä vakavasti, mutta todettiin myös, että käytöstä ei vielä tätä nykyä olla valmiita luopumaan sen tehokkuuden ja edullisuuden vuoksi, erityisesti vaikean vieraslajin jättiukonputken torjunnassa. Glyfosaatin käyttö on kuitenkin etenkin muiden haittakasvien torjunnassa kuitenkin selvästi korvattavissa muilla tekniikoilla, kuten niitoilla, kaivuilla ja kuumavesikäsittelyllä. Kustannusvaikutuksiakin voitaisiin vähentää esimerkiksi liikenneviheralueiden vielä tarkemmalla suunnittelulla, eli resurssien suuntaamisella suunnitteluun ja toteutukseen.
Vihreä valtuustoryhmä on huolestunut haitallisen torjunta-aineen käytön luopumisen verkkaisesta tahdista, sillä Vantaalla olisi syytä valmistautua sen todennäköisesti hyvinkin pian toteutuvaan myyntikieltoon; glyfosaatilla on tällä hetkellä myyntilupa EU:ssa vain 15.12.2022 asti.
 
  • Emme myöskään voi unohtaa sitä tosiasiaa, että glyfosaattien käyttö on yhteydessä hyönteiskatoon. Sen lisäksi, että hyönteisten merkitys on ekosysteemille korvaamaton, me tarvitsemme pörriäisiä ravinnontuotannossa, muistuttaa kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Tuomas Mutanen.
  • Tänä aikana omavaraisuutemme on noussut aiempaa suurempaan arvoon, ja tässä projektissa pörriäiset ovat tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme, jatkaa valtuutettu Maija Rautavaara.
Hyönteismyrkyn käytöstä on haittaa muutenkin kuin ruoantuotannossa. Tutkimuksissa on todettu, että glyfosaatti kerääntyy myös selkärankaisten elimistöön ja aiheuttaa ympäristölleen oletettuakin isompia haittoja.
 
  • Jo kaupunginhallitus linjasi Vihreiden aloitteesta, että Vantaan on tehtävä tarkempi suunnitelma glyfosaatista luopumiseksi sisältäen eri menetelmät ja kustannusarviot, huomauttaa Minna Kuusela. – Edellytämme, että Vantaa lunastaa tämän lupauksen, eikä tuudittaudu vain siihen ajatukseen, että glyfosaatin käyttö on vain vähäistä. Siitä tulisi mahdollisimman pikaisella aikataululla luopua kokonaan.
On siis hyvä, että kaupunki lupaa aktiivisesti lisätä ympäristöystävällisten keinojen käyttöä katuviheralueilla. Tämä ei saa jäädä sanahelinäksi. Vihreä valtuustoryhmä kannustaa myös kaikkia vantaalaisia asukkaita pörriäisystävälliseen haittakasvien torjuntaan.
 
Kuva: Tuomas Mutanen