Valtuustoaloitteitani:

Asumisterveyteen lisää resursseja: https://www.minnakuusela.net/2021/04/15/kun-oma-koti-tekee-sairaaksi/ (yhdessä Eve Rämön kanssa) – Kaupunki myöntää ongelman, ja on nyt tekemässä järjestelyjä uuden ihmisen saamiseksi mukaan!

Kaupunkiviljelyn lisääminen: https://www.minnakuusela.net/2021/01/26/kaupunkiviljelya-vantaalle/ (yhdessä Maija Rautavaaran kanssa) – Aihe synnytti paljon keskustelua, ja seuraamme nyt mm. miten HSY-vetoinen pilotointi Hakunilassa toteutuu. Tämä olisi tosi hyvä juttu!

Glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden käytöstä luovuttava: https://www.minnakuusela.net/2020/06/15/valtuustoaloite-glyfosaattipohjaisten-torjunta-aineiden-kaytosta-luopumisesta/ – Vastaus palautettiin uudelleen käsittelyyn, kun koko kaupunginhallitus asettui tukemaan, että kyllä nyt on glyfosaatista päästävä eroon! -> TOTEUTUU

Vantaalle viljelyosuuskuntia: https://www.minnakuusela.net/2020/05/19/valtuustoaloite-viljelysosuuskuntien-perustamisesta-18-5-2020/ (yhdessä Maija Rautavaaran kanssa) – Kaupunki ei pysty ottamaan tästä aloittajan roolia, mutta jää odottamaan kuntalaisten aktiivisuutta.

Pysäköintialennuksia vähäpäästöisille autoille: https://www.minnakuusela.net/2020/04/25/valtuustoaloite-vahapaastoisten-autojen-pysakointimaksujen-alennuksesta-24-9-2019/ (yhdessä Maija Rautavaaran kanssa) – Aloite vaikutti osaltaan kaupungin uuteen pysäköintistrategiaan, mutta suoraa onnistumista ei tullut

Vantaalle koirametsä ja lisää koirapuistoja: https://www.minnakuusela.net/2020/04/25/valtuustoaloite-18-6-2019-koirille-koirametsa-ja-lisaa-koirapuistoja/ (yhdessä Sveta Silvennoinen-Hiiskun ja Maija Rautavaaran kanssa) – Koirapuistoja on tulossa luonnollista tahtia lisää, ja koirametsän mahdollisia paikkoja on etsitty!

Kesäkeidas Tikkurilan uimahallin yhteyteen: https://www.minnakuusela.net/2020/04/25/aloite-tikkurilan-yhteyteen-toteutettavasta-kesakeitaasta-20-5-2019/ (yhdessä Anniina Kostilaisen ja Eve Rämön kanssa) – TOTEUTUU osana Tikkurilan urheilupuiston yleissuunnitelmaa 2021 alkaen!

Selvästi myös omiksi saavutuksikseni laskettavia tällä kaudella ovat esimerkiksi yleiskaavassa monen uuden luonnonsuojelualueen varaukset, mm. Vierumäen korpi Korsoon, Tyttömäen, Lamminsuon ja Linnaisten metsät sekä Lammaslammen viitasammakkkoesiintymän ja samalla koko lammen puolustaminen. Puheenvuoroja olen valtuustossa käyttänyt ja keskusteluissa ääntä pitänyt myös muunmuassa puurakentamisen, sisäilman, ammatillisen koulutuksen, koulukiusaamisen ehkäisyn, ratikan, fiksun kaupunkiympäristön, energiansäästön, monikkoperheiden, vanhojen rakennusten, metsien ja muiden viheralueiden, luontokartoitusten, ikääntyneiden, urheilualueiden kunnostamisen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen puolesta. Neljään vuoteen mahtuu kyllä paljon.

Vihreän valtuustoryhmän yhteisillä ponnistuksilla tietysti etenee suurin osa asioista, ja yhtä ihmistä on usein hankala nostaa esiin kokonaisuudesta. Ryhmänä olemme saaneet mm. taisteltua takaisin subjektiivisen päivähoito-oikeuden, aloitettua puistoruokailun lapsiperheille, ja hankittua puhdasilmapaviljongin pahasti sisäilmasta oireileville koululaisille.  Erityisesti monet lapsiin, resurssiviisauteen ja ympäristöön liittyvät valtuuston päätökset ovat vahvasti Vihreän ryhmän vaikuttamia ja ajamia sekä kaupunginhallitus-, lautakunta- että valtuustotasolla.

Perusteemoinamme, joihin itse sitoudun vahvasti, ovat koko ajan olleet 1) Ennaltaehkäisyn merkitys. Tämän hetken säästöt esimerkiksi koulutuksesta ja terveyspalveluista tulevat moninkertaisina kuluina takaisin 2) Ilmastotoimien tärkeys. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen ovat aikamme suurimmat, koko ihmiskuntaa koskettavat kriisit. Ne tulevat aiheuttamaan jatkossa lisää poikkeusoloja ja talousvaikeuksia, jos annamme niiden eskaloitua.