Kovenevassa maailmassa tarvitaan yhdenvertaisuutta, inhimillisyyttä, tutkittua tietoa ja kokonaisvaltaista ajattelua. Arjen on oltava kaikille turvallista ja sujuvaa.  Sosiaalityö, ikääntyneiden palvelut, terveydenhoito, lastensuojelu, ennaltaehkäisevät mielenterveyspalvelut, matalan kynnyksen päihdepalvelut ja pelastustoimi täytyy saada toimimaan. 

Ikääntyneet! Haluan taata ikääntyneille inhimillisen, toimivan ja yksilöllisen hoivan ja avun, pääsyn ryhmäkuntoutukseen, yhteisöllisiä asumisen ratkaisuja ja toimivat kuljetuspalvelut sekä huolehtia myös omaishoitajien jaksamisesta. Mummokaverit kaikille! (kts.https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008480162.html) Lue lisää tästä

Mielenterveystyöhön tarvitaan pikaisia ratkaisuja! Kipuilevan lapsen ja nuoren on saatava hoitoa ja terapiaa heti, eikä minkään ikäisiä saa jättää jonoon kuihtumaan. Pelkkä lääkitys ei auta, tarvitaan terapiatakuu. Lähipiirissäni on sairastettu masennusta, työuupumusta, kaksisuuntaista mielialahäiriötä ja kipuiltu monin tavoin. Jotkut ovat saaneet apua nopeasti, jotkut liian myöhään. Lue lisää tästä 

Työssä uupuminen lisääntyy koko ajan. Hyvinvointialueen työntekijät eivät ole liikuteltavia pelinappuloita vaan timanttisia ammattilaisia, joille haluan kunnon palkan ja tuen työssä jaksamiseen.

Kulttuuria, ympäristöä ja luontoa voidaan hyödyntää nykyistä paljon enemmän hyvinvointipalveluissa ja sosiaalityössä. Se on toimivaa ongelmien ennaltaehkäisyä. Kulttuuríhyvinvoinnin ammattilaisten palkkaaminen sosiaali- ja terveyspalveluihin toisi kokonaisvaltaista hyötyä potilaille, asiakkaille mutta myös henkilöstölle. Luonnon terveysvaikutukset ovat myös huomattavat, ja lupaan arkkitehtina pitää huolta ympäristön laadusta niiltä osin kuin alueen päättäjät voivat asiaan vaikuttaa. Lue lisää tästä

Lupaan toimia kaikenikäisten äänenä lapsista vanhuksiin, vaikka nyt en kaikkia tähän listannutkaan. Ja lupaan huolehtia myös ihmisten omasta osallistamisesta päätöksentekoon. Prosessien on oltava avoimia ja yhdenvertaisia.